Projekt Sklepu Internetowego

Każdorazowo projektowanie serwisów internetowych jest podzielone na etapy. Na początku wykonawca poznaje potrzeby i oczekiwania zleceniodawców. Powinni oni określić, czemu ma służyć strona (cel), kto będzie jej adresatem (grupa docelowa) oraz czy i jak serwis będzie wykorzystywany w działaniach promocyjnych. Poczynione ustalenia są podstawą do planowania zawartości i funkcjonalności witryny. Tworzy się wstępną mapę strony, która stanowi zarys jej systemu nawigacji. Następnie przychodzi czas na faktyczne projektowanie serwisów internetowych, czyli prace nad wyglądem strony. Powstaje konspekt. Agencja przedstawia klientowi wstępny projekt graficzny strony głównej i najważniejszych podstron. Po jego zaakceptowaniu programiści przystępują do kodowania i programowania najważniejszych funkcji. Zanim serwis ujrzy światło dzienne, czyli zostanie opublikowany w internecie, musi zostać sprawdzony. Wreszcie, po przebrnięciu testów, witryna jest instalowana na serwerze i staje się dostępna dla każdego. Na każdym etapie klient powinien mieć wgląd w postęp prac. Wykonawca powinien też określić, do kiedy zleceniodawca może zgłaszać uwagi i wnosić propozycje.